Distance from Zanzibar to Nearby Cities

The distance from Zanzibar to the nearest city Bagamoyo is 151.2 kilometers or 93.9 miles away. The nearest town Koani is 13.3 kilometers or 8.3 miles away. 4 major cities are near Zanzibar; Morogoro being the closest is 275.5 kilometers or 171.2 miles away.

Zanzibar Summary:
  • Mi = Miles
  • Km = Kilometers
  • = Flight distance
  • = Driving distance
  • Population = Approximate figures
Zanzibar Distances
Nearby Location(s): 14
Nearest Location: 11.6 Km (7.2 Mi)

Zanzibar to Nearby Cities

The list below shows the distance between Zanzibar and nearby cities in Tanzania.

From Zanzibar Population Distance
SW to Bagamoyo82,42644.8 Km (27.8 Mi) 151.2 Km (93.9 Mi)
SE to Sokoni25,82148.4 Km (30.1 Mi) 63.2 Km (39.3 Mi)
W to Mvomero31,32456.8 Km (35.3 Mi)
S to Dar es Salaam2,698,65271.1 Km (44.2 Mi) 85.6 Km (53.2 Mi)
S to Magomeni19,08672 Km (44.7 Mi) 87.2 Km (54.2 Mi)

Zanzibar to Nearby Towns

The list below shows the distance between Zanzibar and nearby towns, villages or areas which have a smaller population in Tanzania.

From Zanzibar Population Distance
ENE to Koani2,21111.5 Km (7.2 Mi) 13.3 Km (8.3 Mi)
NE to Kiwengwa2,42927.6 Km (17.2 Mi) 40.4 Km (25.1 Mi)
N to Mkokotoni2,57232.6 Km (20.3 Mi) 35.3 Km (21.9 Mi)
NNE to Nungwi8,00050.1 Km (31.1 Mi) 57.9 Km (36 Mi)
S to Kisarawe12,50783.9 Km (52.2 Mi) 112.2 Km (69.7 Mi)

Zanzibar to Major Cities

The list below shows the distance from Zanzibar to major cities in Mjini Magharibi.

From Zanzibar Population Distance
WSW to Morogoro250,902184.7 Km (114.8 Mi) 275.5 Km (171.2 Mi)
NW to Arusha341,136416.9 Km (259.1 Mi) 711.1 Km (441.9 Mi)
WSW to Mbeya291,649703.3 Km (437 Mi) 912.9 Km (567.3 Mi)
WNW to Mwanza436,801804.6 Km (500 Mi) 1230.9 Km (764.9 Mi)